Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2251).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Ja chciałabym państwa zapytać, gdzie państwo przechowujecie pieniądze albo gdzie przedsiębiorcy rozliczają się. Gdzie oni mają swoje zaoszczędzone pieniądze? Czy ci obywatele, którzy oszczędzają, chcieliby mieć pewność, że w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, że w bankach ich pieniądze będą bezpiecznie ulokowane?

    My na tej sali przy okazji debaty o bankowym tytule egzekucyjnym powinniśmy się zastanowić nad bezpieczeństwem systemu finansowego. Jeżeli rozpoczyna się proces egzekucji w stosunku do niesolidnego, niepłacącego dłużnika, to instytucja, której obywatel powierzył pieniądze, musi się z tego zobowiązania wywiązać, żeby mu te pieniądze zwrócić. Nie możemy... Musimy patrzeć na tę dyskusję przez pryzmat pewności, trwałości systemu finansowego. To gwarancje, system gwarancyjny, na który składają się same instytucje finansowe, gwarantuje, że w takich sytuacjach te pieniądze zostaną zwrócone.

    Ja chcę przypomnieć dyskusję o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, także trwającą dyskusję o bankach. Zważmy na tej sali, spójrzmy na to od tej strony, że ludzie idący do banku chcieliby mieć pewność, że jeżeli powierzą bankowi swoje pieniądze, to te pieniądze otrzymają. A jeśli nie będą składać w bankach, to będą trzymać w skarpecie. Proszę się zastanowić, ile nasza gospodarka potrzebuje pieniędzy i czy inny przedsiębiorca, solidny przedsiębiorca nie będzie ich potrzebował.

    Mówimy o bankowym tytule egzekucyjnym. Wszyscy państwo są młodzi, ale nawet z historii warto byłoby wiedzieć, że kiedyś (Dzwonek) to był skrypt dłużny, a nie bankowy tytuł egzekucyjny. Dokonała się pewna ewolucja, powstał obowiązek informacyjny.

    Spróbujmy zastanowić się nad tym, jak odzyskiwać, bo są jeszcze formy odzyskiwania czy zabezpieczania w formie weksla. Panie ministrze, proszę powiedzieć: Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to jak będzie wpływała egzekucja z weksla według ustawy z 1936 r. na trwałość systemu i na odzyskiwanie? Czy weksel nie jest łatwiejszą formą odzyskiwania niż bankowy tytuł egzekucyjny? To po pierwsze. Po drugie, chciałabym zapytać: Jeżeli podejmiemy ryzyko wydłużenia czasu odzyskiwania pieniędzy, jakie to może rodzić skutki po stronie instytucji, które mogą usztywnić zasady udzielania kredytów, albo będą szukały bezpiecznych kredytów?

    Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:

    Pani poseł...

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Ile państwo znacie osób, które mają najniższe emerytury i którym w czasach, kiedy nie stosowano obowiązku informowania, udzielono kredytów...

    Wicemarszałek Cezary Grabarczyk:

    Pani poseł, proszę kończyć.

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    ...na kwotę 50 tys. zł i więcej?

    Już kończę, panie marszałku.

    Pamiętajmy o ludziach, którzy zanieśli do banku, powierzyli mu swoje pieniądze, chcąc je pomnożyć albo przechować i uskładać sobie na jakąś inwestycję. O nich również musimy na tej sali myśleć. Nie tylko o tych, którzy zapominają o kredytach albo cwaniacko je wyłudzają. Dziękuję bardzo.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


146 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy