Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i 2292).


Poseł Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, zawarty w druku nr 1957, nakłada na WORD-y m.in. obowiązek wprowadzenia jednolitego systemu teleinformacyjnego oraz tworzy fundusz celowy, który zasilany będzie wpłatami, jak tu było powiedziane, z WORD-ów, z przeprowadzonych teoretycznych egzaminów państwowych.

    Mnie również interesuje ta kwota. Czy kwota przed chwilą wymieniona przez pana posła jest kwotą szacunkową i czy z nią zgadza się ministerstwo i czy z tego powodu nie wzrośnie opłata za prawo jazdy? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


186 wyświetleń

Zobacz także: