Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druki nr 2065 i 2283).


Poseł Mirosław Pluta:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Druk nr 2065 zawiera projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług wraz z projektem aktu wykonawczego. Propozycja nowelizacji zwalnia sprzedających z obligatoryjnego metkowania towaru. W związku z tym chciałbym zadać w przeciwieństwie do moich kolegów bardzo krótkie pytanie: Czy ministerstwo posiada opinie organizacji konsumentów dotyczące tego zagadnienia, a jeżeli tak, to jakie one są? Dziękuję bardzo.Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


95 wyświetleń

Zobacz także: