Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2012 r. (druk nr 1901) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2229).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w roku 2012.

    Panie ministrze, zacznę może od delikatnych słów krytyki, to tak na początek. Szkoda, że nadal jest to rok 2012, a nie mówimy dzisiaj o roku 2013, ale tak na prawdę to jest jedyna krytyka w odniesieniu do tego punktu, przy okazji poprzedniego bardziej się panu oberwało.

    Przejdę do meritum sprawy. Palenie tytoniu ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka, ok. 5 tys. składników znajdujących się w samym dymie tytoniowym szkodzi zdrowiu. Palenie wywołuje wiele chorób, takich jak rak płuc, jamy ustnej, przełyku, krtani, gruźlicę, nadciśnienie czy udar mózgu. W Polsce na te choroby narażonych jest 10 mln osób dorosłych palących tytoń i 14 mln osób niepalących, z czego 67 tys. osób umiera na skutek rozpowszechniania się chorób odtytoniowych.

    Jestem przeciwnikiem palenia i popieram wszystkie inicjatywy związane z prowadzeniem polityki antytytoniowej w Polsce. Uważam, że zminimalizowanie zjawiska narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej przez wprowadzenie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej było strzałem w dziesiątkę. Oczywiście uważam, że wszystko jest dla ludzi, jeśli dawkują to z umiarem i nie zagraża to życiu. Wprowadzenie wymienionej ustawy skutkowało spadkiem narażenia na dym tytoniowy, czyli poprawiło jakość życia obywateli. Takie działania mnie bardzo cieszą.

    Muszę przyznać, że ten raport jest rzeczowy ze względu na wnioski. To miło, że ministerstwo zauważa błędy i wyciąga z tego wnioski. Rzeczywiście, trzeba rozszerzyć zasięg programów profilaktyki palenia tytoniu realizowanych w przedszkolach i szkołach. Dzieci powinny wiedzieć, jaki wpływ na życie człowieka ma każda używka, tym bardziej że wiele matek i wielu ojców pali, a w związku z tym dziecku może się wydawać, że jest to naturalne. Rodzice też powinni wiedzieć, na co narażają swoje dzieci. Trzeba ciągle podkreślać, jaki wpływ na życie drugiego człowieka ma dym z papierosa.

    Niezwykle istotne jest również promowanie stref wolnych od dymu tytoniowego, a przede wszystkim promowanie zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia. Każdy obywatel powinien dbać o siebie, o ludzi w swoim otoczeniu, ponieważ ma ogromny wpływ na ich zdrowie. Dlatego rozpowszechnianie wzorcowych zachowań jest szczególnie ważne.

    Warto również wspomnieć o podnoszeniu finansowego progu dostępności wyrobów tytoniowych. Jest to bardzo ważne spostrzeżenie. Ceny papierosów powinny być zrównane w całej Unii, dzięki czemu papierosy byłyby trudniej dostępne dla obywateli, co wpłynęłoby na podniesienie jakości życia.

    W trosce o dobro i zdrowie obywateli Klub Poselski Twój Ruch pozytywnie ocenia sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝. Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.


51 wyświetleń

Zobacz także: