Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Iwona Kozłowska:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Dyskutujemy w dniu dzisiejszym nad bardzo ważnym tematem trzeciego sektora, organizacji pozarządowych i wydatkowania przez nie pieniędzy. Już wcześniej mówiono o reklamach, na które organizacje pozarządowe wydają spore środki, ale przecież organizacje pozarządowe zajmują się różnymi sferami życia społecznego, są to inicjatywy oddolne, niezmiernie ważne, istotne. Również na te działania przeznaczane są spore środki przez rząd oraz samorządy terytorialne. Pytanie moje brzmi tak: Kto i w jaki sposób zajmuje się kontrolą celowości wydatkowania tych pieniędzy? Czy społeczeństwo ma szanse na to, aby zdobyć informacje, czy środki, które otrzymują organizacje, są właściwie wydatkowane?

    Mam jeszcze jedno pytanie. Pan minister był łaskaw powiedzieć o współpracy nie tylko finansowej, ale również o wsparciu pozafinansowym organizacji pozarządowych. Bardzo proszę o podanie przykładów pozafinansowego wsparcia trzeciego sektora. Bardzo dziękuję.Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy