Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2130).


Poseł Wojciech Penkalski:

    Dziękuję za troskę, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Dyrektorze! W mojej krótkiej pracy parlamentarnej wielokrotnie spotykałem się z krytyką wszelkich malkontentów dotyczącą naszej armii, naszych żołnierzy. Uczestnicząc w pracach sejmowej Komisji Obrony Narodowej na rzecz naszego wojska i niezbędnych reform, z pełną stanowczością podkreślam, że dopóki będę posłem, nie zmienię swojej postawy i będę maksymalnie wspierał środowiska wojskowe, przede wszystkim żołnierzy i ich rodziny.

    Nawiązując do wczorajszych wydarzeń na Ukrainie, pragnę zadać pytanie: Kto i w jaki sposób ma strzec naszych granic i naszego państwa w obliczu wszelkich zagrożeń? Jest to nawiązanie do tego, jakie my, posłowie, przedstawiciele władzy ustawodawczej, mamy stworzyć warunki dla żołnierzy i ich rodzin. Uważam, zresztą nie tylko ja, że armia musi być nowoczesna, profesjonalna, a przede wszystkim musi zaspokajać potrzeby tych ludzi, którzy służą naszemu państwu.

    Jeśli niektóre osoby, które krytykują, nie uczestniczyły w lekcjach historii, to warto skorzystać z biblioteki, warto poczytać troszeczkę w Internecie. Uważam, że w najbliższym czasie, korzystając z okazji, powinniśmy się też pochylić nad NSR. W mojej ocenie nie spełniają one swojej roli i w skuteczny sposób nie zabezpieczają wsparcia profesjonalnej, zawodowej armii. Ponadto powinny się rozpocząć - tutaj apeluję do koleżanek i kolegów z innych klubów - prace nad służbą kontraktową, ponieważ po 12 latach dostajemy wiele sygnałów od osób, które za chwileczkę będą kończyły tę swoją misję. Są tutaj daleko idące obawy. Te osoby chciałyby nadal służyć w armii, a obawiają się, że nie będą miały możliwości.

    Wracając do dzisiejszego punktu, chciałbym powiedzieć, że powinniśmy mieć na względzie dobro żołnierza zawodowego. Tak jak wcześniej wspomniałem, przedmiotem naszej pracy powinna być nowoczesna, silna, profesjonalna armia, a co za tym idzie także zabezpieczenie bytowe i zakwaterowanie Sił Zbrojnych w należyty sposób. Obecne obowiązujące przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiają osobie innej niż żołnierz zawodowy zajmującej lokal mieszkalny z zasobów WAM dokonanie wzajemnej zamiany jedynie na lokal mieszkalny zajmowany przez żołnierza zawodowego, niebędący kwaterą. Nie przewidują natomiast możliwości dokonania wzajemnej zamiany na inny lokal mieszkalny zajmowany również przez osobę niebędącą żołnierzem zawodowym. Zaproponowana nowelizacja z jednej strony wpłynie na racjonalne gospodarowanie przez WAM zasobem mieszkaniowym. W szczególności powyższa regulacja umożliwi osobom w trudnej sytuacji ekonomicznej, tzw. dłużnikom z różnych względów, zamianę dotychczas zajmowanych lokali na lokale o mniejszym metrażu, ewentualnie inne rozwiązania.

    Zgodnie z przyjętą w agencji strategią prowadzi się stały monitoring istniejących potrzeb mieszkaniowych żołnierzy oraz ścisłą współpracę z dowódcami jednostek wojskowych. W ostatnim czasie pozwoliłem sobie zadzwonić i przedyskutować z jednym z prezesów oddziału WAM, jak oni to widzą, jak również skonfrontowałem to z dowódcą jednostki. Akurat pochodzę z Braniewa. Jest to typowe miasto z wielką historyczną lokalizacją wojska, a co za tym idzie - mam też wielu przyjaciół w Braniewie, gdzie jest 1260 lokali na około 5000 w samym mieście, czyli potężne zasoby. Fakt faktem, że rzeczywiście inwestycje mieszkaniowe WAM cechuje w ostatnim czasie nowoczesność rozwiązań technologicznych, dbałość o środowisko, wizualne piękno. Mieszkania mają też wysoki standard z uwagi na to, że w tych czasach (Dzwonek) nie możemy pozwolić sobie na pewne rozbieżności, ponieważ jest to nowa inwestycja.

    Panie marszałku, proszę jeszcze minutkę.

    Wicemarszałek Jerzy Wenderlich:

    Pan jako dzisiaj niepełnosprawny ma prawo.

    Proszę bardzo.

    Poseł Wojciech Penkalski:

    Dziękuję.

    Uważam, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa podlegająca ministrowi obrony narodowej i będąca państwową jednostką organizacyjną jest też w sumie gwarantem skutecznej realizacji potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

    Warto też podkreślić, że każde tzw. wojskowe osiedle jest szansą dla rozwoju gospodarczego regionu, a co za tym idzie - jest to niezwykle ważny element wzmacniający pozycję lokalnych społeczności.

    Na sam koniec chciałbym powiedzieć w imieniu mojego klubu, który mam zaszczyt w dniu dzisiejszym reprezentować, w imieniu Twojego Ruchu, że poprzemy te rozwiązania. Dziękuję.Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.


71 wyświetleń