Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym skorzystać z okazji, że mam możliwość zabrać głos, i dwie kwestie wyjaśnić, sprostować, bo nie zostało to w międzyczasie zrobione.

    Pani poseł Wróbel powtórzyła dwukrotnie, że umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą nie została parafowana. Została parafowana, bodajże w marcu 2012 r., nie została podpisana, a więc dla porządku dyskusji chciałabym to doprecyzować.

    Pan poseł Polak, którego już chyba niestety nie ma - a, przepraszam - nawiązał do problemu wędlin i ewentualnych ograniczeń w ich produkcji. Chciałabym zwrócić uwagę, że Komisja do Spraw Unii Europejskiej zajmowała się tym problemem na posiedzeniu komisji podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu, wysłuchała informacji ministerstwa rolnictwa i jednego z inspektorów odpowiedzialnych za jakość żywności. Komisja przyjęła wyjaśnienia i problem na szczęście nie jest tak poważny, jak to zostało pierwotnie przedstawione w mediach. Komisja bez głosów sprzeciwu przyjęła te wyjaśnienia.

    Zaskakujące, jeszcze podsumuję tę dyskusję, są niektóre głosy krytyczne. One pojawiały się też podczas debaty na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, w ramach której podsumowywaliśmy prezydencję litewską, ale miałam wrażenie, że wtedy wyjaśnienia pana ministra Piotra Serafina były wystarczająco zadowalające, co zresztą było później widać przy braku głosów sprzeciwu wobec pozytywnej opinii na temat sprawozdania. To tyle. Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.


81 wyświetleń