Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 i 8 punkt porządku dziennego:  7. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2011 roku (druk nr 1597) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1819).
  8. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2012 roku (druk nr 1960) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1984).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W aptekach powszechnie dostępne są preparaty zawierające pseudoefedrynę, z której w prosty sposób można wyekstrahować metamfetaminę. Jest to często stosowane przez osoby uzależnione od amfetaminy. W związku z powyższym czy tego typu preparaty nie powinny być dostępne jedynie na receptę lekarską? Nie istnieje do tej pory przepis prawny, który ograniczałby ilość sprzedawanych opakowań w aptekach.

    I kolejne pytanie: Jakie kroki zamierza podjąć ministerstwo, aby systematycznie podwyższać kwalifikacje zawodowe osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną? Czy resort bierze pod uwagę również szkolenia kierunkowe pod kątem ściśle określonych substancji psychoaktywnych? Czy nie rozważa się również obligatoryjności realizacji programów profilaktyki, głównie uniwersalnej, w przedszkolach, szkołach i innych tego typu instytucjach, skierowanych przede wszystkim do rodziców, opiekunów i nauczycieli?

    I tutaj odniosę się do tego, co powiedział wcześniej pan poseł Kabaciński - że wielokrotnie nie ma otwartości ze strony placówek na profilaktykę. Myślę, że tutaj może brakuje współpracy i świadomości co do tego, że taka profilaktyka powinna systematycznie być prowadzona w każdej placówce, aby uświadomić rodzicom, opiekunom i nauczycielom, w jaki sposób rozpoznawać problem u dzieci, u młodzieży. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.


128 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy