Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2076).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam kilka bardzo szczegółowych pytań do pana ministra. Chciałabym się odnieść do rozdziału III ˝Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość˝. A mianowicie przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta m.in. o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Bardzo proszę o sprecyzowanie, jeżeli to możliwe, jakie to rzeczy nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie.

    Chciałabym się też odnieść do rozdziału IV ˝Prawo odstąpienia od umowy˝. Konsument może także odstąpić od umowy za pomocą elektronicznego wzoru formularza lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. Moje pytanie jest takie. Czy posiadanie firmowego adresu e-mailowego przez przedsiębiorcę jest traktowane jako zapewnienie konsumentowi możliwości odstąpienia od umowy drogą elektroniczną? Dalej. Czy potwierdzenie przez przedsiębiorcę odbioru, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy również może odbyć się drogą elektroniczną? A jeśli z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy (Dzwonek), na przykład awarii...

    Jeszcze chwileczkę, panie marszałku.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Proszę bardzo.

    Poseł Iwona Kozłowska:

    ...odstąpienie od umowy nie dotrze w terminie ustawowym drogą elektroniczną, to czy to odstąpienie jest skuteczne. Czy odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli konsument nie zachowa terminu 14 dni zwrotu rzeczy, a przedsiębiorca dochował wszystkich postanowień ustawy?

    Jeszcze tylko dwa pytania, panie marszałku. Kto pokrywa koszty oceny zmniejszenia wartości rzeczy, konsument czy przedsiębiorca?

    (Poseł Piotr Zgorzelski: I jeszcze jedno pytanie.)

    Jeszcze jedno pytanie. Tak, bardzo dziękuję.

    Proszę o zdefiniowanie i doprecyzowanie, cóż to znaczy: rzeczy, które zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami? (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.


101 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy