Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 2068 i 2071).


Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na temat tej ustawy będą się wypowiadali przedstawiciele poszczególnych klubów w ramach swoich wystąpień. Ja nie chcę przedłużać debaty. Powiem jedynie o tym, iż Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie opiniuje tę ustawę i prosi o jej przyjęcie. Myślę, że ze względu na późną porę nie ma sensu przedłużanie tej wypowiedzi. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.


118 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy