Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1881 i 2057).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Przysłuchując się tej części pytań, mam wrażenie, że tych pytań, poza wyjątkami... Przed chwilą pani posłanka Wróbel i pan poseł Sasin wyłamali się i rzeczywiście zadali pytania, wyrażając - przynajmniej takie miałam wrażenie - wolę współpracy nad tym projektem ustawy.

    W kontekście tych pytań chciałabym zapytać pana ministra, czy wydzielenie Warszawy nie spowodowałoby, że faktycznie Mazowsze dostałoby mniej pieniędzy. Rozumiem, że pan minister sprawę wydzielenia Warszawy jednoznacznie tutaj wyjaśni.

    Natomiast mam pytanie do posła sprawozdawcy: Czy pan poseł sprawozdawca na posiedzeniu połączonych Komisji do Spraw Unii Europejskiej i komisji samorządu również miał wrażenie, że posłowie, przynajmniej część posłów opozycji nie wyrażała woli współpracy nad tym projektem ustawy, nad jego kształtem i że raczej starała się blokować pracę nad tym projektem ustawy, a nie sprawiać, żeby ta praca była bardziej konstruktywna? I czy pan poseł również zauważył, że części posłów nie było na sali, kiedy ostatecznie przyjmowaliśmy sprawozdanie? Nie mówiąc już o tym, że wcześniej nie brali udziału w głosowaniach.

    (Poseł Izabela Kloc: Jak to nie byliśmy na sali? Proszę nie insynuować.)

    Oczywiście lista obecności, jeśli chodzi o głosowanie, jest pewnie do sprawdzenia. Z tego, co pamiętam, szanownych państwa...

    (Poseł Jerzy Szmit: Szanowna pani, a kto teraz z PO jest na sali?)

    ...nie było i nie wyrażali woli pracy nad tym projektem ustawy.

    (Głos z sali: Można w sprawozdaniu zobaczyć.)

    Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głos z sali: Jest stenogram, można sprawdzić.)

    (Poseł Izabela Kloc: To było bardzo merytoryczne pytanie, bardzo.)

    (Poseł Anna Paluch: Himalaje intelektu.)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.


150 wyświetleń