Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu czytamy, iż nie przewiduje się bezwzględnego zakazu udziału w zgromadzeniach osób, które zakrywają twarze. Kto więc i w jakim trybie będzie decydował o tym, czy zgromadzenie stanowi zagrożenie, czy też nie? W mojej opinii stwarza to możliwość dowolnego interpretowania celu zgromadzeń, a co za tym idzie - również sankcjonowania wedle uznania uczestników zgromadzenia zakrywających twarz.

    Stąd moje kolejne pytania: Czy planuje się stworzenie spisu zgromadzeń, których uczestnicy nie będą mogli zakrywać twarzy? Wśród przykładowych wyjątków znaleźli się uczestnicy zgromadzeń, których celem jest ochrona praw zwierząt. Również ekolodzy są znani z różnorodnych radykalnych form protestów, w czasie których zakrywają twarze. Czym więc jest uzasadnione dopuszczenie możliwości zakrywania twarzy przez uczestników tego typu zgromadzeń? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.


103 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy