Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 1726 i 1989).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! W rozdziale 3.: Przepisy zmieniające, w art. 23 procedowanej ustawy mówi się o karach za przeprowadzenie zbiórki w sposób niezgodny z prawem, a także o przepadku przedmiotów i pieniędzy pochodzących ze zbiórki.

    Paragraf 5 mówi, iż przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury. Pan poseł Tomaszewski zaproponował również organizacje pozarządowe, z czym się oczywiście zgadzam.

    Ale moje pytanie do ministerstwa brzmi: Kto i w jakim trybie będzie podejmował decyzję o tym, dla jakiej instytucji czy organizacji zostaną przekazane przedmioty pochodzące ze zbiórki, co do których orzeczono przepadek? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.


103 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy