Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy Kodeks karny (druk nr 1958).


Poseł Jacek Żalek:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedmiotowy projekt dotyczy bardzo istotnej sprawy, a mianowicie kwestii związanej z tożsamością i prawdą historyczną, nad którą nie możemy - bo chociaż jesteśmy przekonani co do słuszności bądź braku słuszności tez, które są stawiane, to coraz częściej niestety spotykamy się z obojętnością na arenie międzynarodowej wobec zakłamywania oczywistych faktów historycznych, co może rzutować i rzutuje na wizerunek naszego kraju - obojętnie przechodzić przy coraz powszechniejszym lekceważeniu podstawowych faktów. Mało tego, to lekceważenie, o ile wcześniej miało charakter incydentalny, dzisiaj nabiera pewnej mocy, bo upowszechnia się w przekazie kulturowym. Zatem rozumiem intencję wnioskodawców - chodzi o to, żeby państwo polskie obojętnie na to nie patrzyło. Chociaż w polskiej legislacji są pewne instrumenty, bo art. 133 Kodeksu karnego penalizuje lżenie narodu i państwa polskiego, niemniej rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy nie należałoby wprowadzić chociażby odpowiedzialności kwalifikowanej, rozszerzyć tego katalogu sankcji, tym bardziej że coraz częściej okazuje się, iż ten przepis Kodeksu karnego nie przyjął się nawet w polskiej prokuraturze, która coraz częściej posługuje się szablonem już w zasadzie umarzania postępowań, które mogą dotyczyć oczywistych spraw interpretacji historii, ale my nikomu nie odmawiamy możliwości interpretacji historii, lecz mówimy o oczywistym fakcie lżenia narodu polskiego i państwa polskiego.

    Mam zastrzeżenia co do poprawności techniki legislacyjnej w przypadku tego projektu i wydaje mi się, że właśnie komisja byłaby dobrym miejscem do tego, żeby spokojnie, już bez insynuacji, czy to ma polityczny, czy niepolityczny charakter, zastanowić się, jak bronić dobrego imienia państwa polskiego i narodu polskiego. Nie musimy się przekonywać co do oczywistości, bo wszyscy mówią, że to jest oczywiste, iż musimy dbać o to dobre imię, ale jeżeli to jest oczywiste, to również oczywiste powinno być to, że państwo polskie dysponuje odpowiednimi instrumentami, żeby egzekwować prawo, które chroni dobre imię Polski. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Żalek - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.


196 wyświetleń