Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685, 1939 i 1939-A) - trzecie czytanie.


Poseł Sprawozdawca Jacek Tomczak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trakcie posiedzenia komisji została wniesiona jedna poprawka zgłoszona przez klub Platforma Obywatelska. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.


69 wyświetleń

Zobacz także: