Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.˝ (druk nr 1243) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1740).


Poseł Mariusz Grad:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dniu 26 września br. podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa zostało rozpatrzone sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Całość sprawozdania jest ujęta w druku sejmowym nr 1243. Sprawozdanie zostało przedstawione przez pana ministra, pana prezesa Prokuratorii Generalnej. W prezentacji pan minister, pan prezes odniósł się do kwestii związanych z funkcjonowaniem Prokuratorii Generalnej w 2012 r. Komisji zostały przedstawione informacje na temat zatrudnienia w prokuratorii, na temat budżetu i wydatków w 2012 r., liczby spraw prowadzonych przez Prokuratorię Generalną, wysokości roszczeń w sprawach zarejestrowanych w 2012 r., skuteczności Prokuratorii Generalnej w zakresie zastępstwa procesowego oraz działalności opiniodawczej i legislacyjnej.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po wysłuchaniu prezentacji pana ministra, pana prezesa komisja podczas posiedzenia jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu tego sprawozdania. Dziękuję bardzo.Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy