Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje wątpliwości budzi ograniczenie terenu sprzedaży przetworzonych produktów do miejsc, w których zostały wytworzone, oraz targowisk, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach. Projekt zakłada stworzenie zachęty dla rolników do przetwarzania i sprzedaży wytworów swojej pracy, jednocześnie zakładając likwidację szarej strefy w tym zakresie. Wskazuje też rolnikowi miejsca sprzedaży wytworzonych przez niego produktów. Może to ograniczać w naturalny sposób badanie rynków zbytu, a także umożliwia uzyskanie zwiększonego popytu na określone grupy produktów. W celu wyjaśnienia moich wątpliwości proszę o odpowiedź na następujące pytania: Jaki jest cel wprowadzenia ograniczenia wykluczającego możliwość sprzedaży w budynkach lub w ich częściach oraz czy pojęcie targowiska nie wyklucza handlu okazjonalnego w czasie festynów, dożynek, koncertów, kiermaszy, odpustów itp.? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.


64 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy