Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1685 i 1939).


Poseł Leszek Jastrzębski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska pragnę zabrać głos w przedmiocie senackiego projektu ustawy. Postaram się wkrótce wyjaśnić, czego on dotyczy, chociaż poseł Jacek Tomczak w dużej mierze o tym powiedział.

    Wprowadzenie tej senackiej ustawy spowodowane jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który słusznie zwrócił uwagę na fakt, że organy administracyjne naszego państwa, stosując dotychczasową ustawę i rozpatrując wnioski o rekompensatę od Zabużan lub ich spadkobierców, często dają odmowną odpowiedź w związku z niezamieszkiwaniem tych osób w dniu 1 września 1939 r. na tzw. terenach zabużańskich.

    Interpretacja tej ustawy w przeważającej liczbie rozstrzygnięć zapadających w oparciu o postanowienia ustawy rekompensacyjnej odwoływała się wprost do współczesnej, dzisiejszej definicji miejsca zamieszkania. Jedynie w przypadku nielicznych, naprawdę nielicznych, niewielu wyroków sądów administracyjnych prezentowane było odmienne stanowisko uwzględniające ustawodawstwo międzywojenne, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, które dopuszczało posiadanie kilku miejsc zamieszkania, tzn. jednego głównego oraz dowolnej liczby dodatkowych, przy czym to pierwsze odpowiadało miejscu zamieszkania w dzisiaj przyjmowanym znaczeniu.

    W projektowanej noweli chodzi o rozszerzenie znaczenia miejsca zamieszkania właśnie w myśl przepisów, które obowiązywały pomiędzy I a II wojną światową. A więc tym samym, jeżeli ktoś posiadał majątek na terenach zabużańskich, ale na dzień 1 września 1939 r. tam nie przebywał, mieszkał na przykład w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Grójcu, Radomiu i z tego powodu nie dostał rekompensaty, będzie mógł po wejściu w życie tej ustawy wznowić postępowanie. Wszyscy ci, którzy ubiegali się o rekompensatę, ale uzyskali od organów administracyjnych decyzję odmowną, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie tej ustawy.

    Chciałbym tylko w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej złożyć jedną poprawkę do niniejszej ustawy. Biuro Legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę na fakt, że w myśl art. 146 Kodeksu postępowania administracyjnego nowela ta nie objęłaby osób, w stosunku do których ostateczne decyzje odmawiające potwierdzenia prawa do rekompensaty zostały wydane w latach 2005-2008, czyli znowu nie objęlibyśmy tą zmianą wszystkich Polaków. W związku z tym w imieniu klubu PO chciałbym na ręce pani marszałek złożyć następującą poprawkę: w art. 2 w ust. 1 zdaniu trzeciemu nadać brzmienie: ˝Przepisów art. 146 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) nie stosuje się˝.

    Klub Platformy Obywatelskiej oczywiście popiera proponowany projekt ustawy i będzie głosował za - z tą poprawką. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Jastrzębski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.


141 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Mądrze wydać
Mamy sukces! Wynegocjowane środki unijne na lata 2014-2020 pozwolą na dalszy, szybki rozwój...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Sejm daje zgodę na ratyfikację paktu fiskalnego
Sejm przyjął ustawę, która zezwala na ratyfikację paktu fiskalnego. Posłowie przegłosowali...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Beata Kempa odlatuje
To było mocne. Solidarna Polska uderzyła mocno i to od razu w Premiera. Dlaczego nie dzwonił?...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Jakie zmiany niesie nam 2013 rok
Nowe zasady zapisów do lekarza, dłuższe urlopy macierzyńskie i wychowawcze, zmiany w VAT,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Za kilka dni znowu zagra WOŚP
W najbliższą niedzielę 13 stycznia, jak co roku od lat, odbędzie się 21. Finał Wielkiej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Fotoradary tylko w miejscach naprawdę niebezpiecznych
Każdy kto jeździ po Polsce, wie że „wojny fotoradarowe” zaczęły się znacznie wcześniej,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy