Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli.


Poseł Iwona Kozłowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W informacji odniósł się pan, panie ministrze, to zajęć logopedycznych realizowanych w przedszkolach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ten temat szczególnie mnie zainteresował, gdyż z wykształcenia jestem również logopedą i wiem, jak te zajęcia odbywają się w tej chwili, a coraz więcej dzieci charakteryzuje się często bardzo głębokimi wadami wymowy różnego stopnia.

    Proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy ministerstwo posiada informacje o realizacji terapii logopedycznej w przedszkolach? Czy liczba godzin i zatrudnionych specjalistów logopedów według ministerstwa jest wystarczająca? Czy zabezpiecza to potrzeby dotyczące zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat? Może warto by było pomyśleć, aby zajęcia logopedyczne wpisać do katalogu zajęć dodatkowych. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy