Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1881).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym nawiązać w moim pytaniu do wystąpienia czy moje pytanie w zasadzie będzie związane z wystąpieniem pani posłanki Kloc, która występowała, jak rozumiem, w imieniu największej partii opozycyjnej w polskim Sejmie.

    (Poseł Cezary Olejniczak: Obecnym.)

    Obecnym, tak, to prawda.

    Zwłaszcza chciałabym nawiązać do końcówki tego wystąpienia. O ile dobrze zrozumiałam, największa partia opozycyjna w obecnej kadencji nie jest zainteresowana współpracą przy tym projekcie, nie jest zainteresowana tym - dla dobra Polski, bo o tym przecież rozmawiamy, o tej najbliższej siedmioletniej perspektywie - żeby dobrze, jak najlepiej wykorzystać te środki. Opozycja, największa partia opozycyjna, klub PiS, nie jest zainteresowana w ogóle współpracą przy tym projekcie.

    W związku z tym chciałabym zapytać pana ministra: Czy nie jest tak, że jednak dobrze byłoby, żeby w tej sprawie wyrzec się politycznych podziałów i dla dobra Polski, dla dobra i dla właściwego wykorzystania tych środków wznieść się ponad te podziały i współpracować na rzecz tej ustawy, tak żeby ona była jak najbliższa doskonałości, tak żeby polskie regiony, miasta, gminy były z jednej strony dobrze przygotowane, ale z drugiej strony żebyśmy im dali jak najlepszą szansę, jak najlepsze ramy do tego, żeby te wszystkie programy realizować? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.


80 wyświetleń