Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 65. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda (druki nr 1830 i 1851) - głosowanie.


Poseł Roman Kotliński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście prymas Hlond był wielkim patriotą, niestety watykańskim patriotą, nie polskim. (Oklaski) Polskę opuścił 13 września 1939 r. Jako jeden z pierwszych oficjeli wyjechał na salony watykańskie. Okupację spędził w Watykanie i na Riwierze Francuskiej, gdzie na krótko został zatrzymany przez gestapo.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Odczep się od niego.)

    Zdaniem podziemnej prasy francuskiej był konfidentem gestapo. (Oklaski)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Kłamiesz.)

    Są na to dowody, są nazwiska - oficera gestapo, który wypłacał mu pieniądze, i księdza, który pośredniczył w tych wypłatach.

    (Poseł Maria Nowak: Takiego księdza jak ty.)

    Po przybyciu do Polski odmówił potępienia pogromu kieleckiego i pogromu krakowskiego.

    Optował za tym, żeby odbudowywać kościoły zamiast sierocińców i szpitali. (Dzwonek) Tuż przed wybuchem wojny Polonia amerykańska ofiarowała na jego ręce skarb dla polskiej armii.

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle. Czas minął.

    Poseł Roman Kotliński:

    Niestety, skarb ten zaginał, kardynał go nie przekazał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głosy z sali: Brawo!)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2013 roku.


109 wyświetleń