Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chcę dzisiaj wygłosić oświadczenie w sprawie, która wprowadziła mnie w zdumienie, a myślę, że zaskoczy także Wysoką Izbę.

    Otóż zwrócili się do mnie przedsiębiorcy, którzy przynieśli dokumenty, z których wynika, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie przestrzega prawa, nie przestrzega ustawy i zamiast rozpatrywać zażalenia na swoje decyzje w terminie 14 dni robi to w terminach kilkumiesięcznych, a znam takie przypadki, że nawet powyżej 10 miesięcy.

    Chcąc powiadomić pana premiera, że jego urzędnicy nie potrafią, nie umieją, nie chcą przestrzegać prawa, napisałem interpelację i teraz zacytuję fragment tej interpelacji.

    Szanowny Panie Premierze! Zwrócili się do mnie przedsiębiorcy z prośbą o pomoc w sprawie przewlekłości odpowiedzi na ich odwołania od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia.

    W art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa się 14-dniowy termin na rozpatrzenie zażalenia. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatruje zażalenia w terminach kilkumiesięcznych, są mi znane przypadki, kiedy rozpatrzenie trwało ponad 10 miesięcy. Taka przewlekłość narusza prawa obywatelskie oraz zakłóca wolny rynek. Wszystkim nam powinno zależeć na poprawie opieki zdrowotnej Polaków. Rozwój przedsiębiorczości na rynku świadczeń usług zdrowotnych jest istotnym elementem dobrych zmian w tej dziedzinie. Tymczasem tak długi czas na rozpatrywanie zażaleń na decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi wiele firm do bankructwa i zniechęca do podejmowania działalności na rynku usług zdrowotnych.

    Na moje pismo interwencyjne w tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział - cytuję: Odnosząc się do postawionego pytania, dlaczego zażalenie na czynność dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zostało rozpatrzone po 7 miesiącach od jego wpływu do centrali funduszu, pragnę zapewnić pana posła, że pracownicy centrali funduszu dokładają wszelkiej staranności w celu załatwienia spraw w stosownych terminach. Niestety splot okoliczności niezależnych od centrali funduszu powoduje, iż 14-dniowy termin na rozpatrzenie zażalenia nie może być dotrzymany. W tym miejscu zauważyć bowiem trzeba, że z uwagi na bardzo dużą liczbę zażaleń, odwołań dotyczących rozstrzygnięcia postępowań konkursowych i wielu innych spraw skierowanych do prezesa funduszu oraz ograniczone możliwości kadrowe centrali funduszu nie jest możliwe ich rozpatrzenie w krótkim czasie. Koniec cytatu.

    Wszyscy obywatele, w tym przedsiębiorcy, płacą podatki. W zamian za to oczekują, że państwo będzie właściwie wypełniało swoje funkcje. Pan jako premier jest odpowiedzialny za wystarczające zabezpieczenie środków oraz taką organizację urzędów i instytucji państwowych, która będzie gwarantowała ich sprawną pracę, w tym zachowanie przyjętych w każdym cywilizowanym państwie terminów odpowiedzi na pisma obywateli. Myślałem, że panu premierowi zrobi się wstyd, że państwo w tym przypadku nie stanęło na wysokości zadania, że nie jest to przyjazne państwo, jak premier obiecywał, tylko jest to nieudolne państwo. Myślałem, że pan premier przeprosi i pilnie wdroży postępowanie naprawcze i określi termin, kiedy jego urzędnicy zaczną przestrzegać prawa. Nic bardziej mylnego. Upoważniony przez pana premiera wiceminister zdrowia pan Sławomir Neumann odpowiada na tę interpelację w taki sposób: Wymaga podkreślenia, iż skrócenie czasu rozpatrywania zażaleń przy corocznie zwiększającej się ich liczbie wymagałoby znacznego wzmocnienia kadrowego, co niestety nie jest możliwe z uwagi na wprowadzone w 2011 r. i w latach kolejnych ograniczenia wzrostu funduszu wynagrodzeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Proszę państwa, ręce mi opadły. Czy panu premierowi nie jest wstyd, że zamiast natychmiast zająć się taką organizacją pracy swoich urzędów, żeby obywatele mogli być obsługiwani zgodnie z ustawą, w ustawie zapisano 14 dni, bo być może są przypadki bardziej skomplikowane? Można za K.p.a. domniemywać, że mógłby to być miesiąc, ale nie 10 miesięcy. Pan premier, zamiast uderzyć się w pierś, zamiast obiecać, że to zostanie natychmiast naprawione, ustami swojego ministra odpowiada: Tak będzie dalej. Jest mi po prostu wstyd, że dzisiaj w Polsce rządzi tak nieudolny rząd. (Dzwonek) Może ktoś, komu także jest dzisiaj wstyd, to usłyszy, może pan premier to usłyszy, bo pewnie tej interpelacji nie czytał, może politycy Platformy Obywatelskiej to usłyszą i zrobi się im wstyd, że obiecywali przyjazne państwo. Może jednak zmienią zdanie i może spowodują, że ministrowie i urzędnicy tego rządu będą przestrzegać prawa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Oświadczenie z dnia 22 października 2013 roku.


615 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Oświadczenie z dnia 26 maja 2015 roku.
Oświadczenie poselskie. Posiedzenie Sejmu RP nr 93

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Adam Abramowicz - Spot wyborczy
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy