Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1533).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeszce raz, teraz już w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, chcę przedstawić stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

    Przedkładany projekt ustawy jest pewnym elementem dotyczącym obszaru aktywności gospodarczej, dotyczącym przedsiębiorczości, usuwania utrudnień i nieprawidłowości w dziedzinie w sumie najważniejszej dla rozwoju naszego kraju. Nikt przecież nie wymyślił ważniejszej dziedziny życia od gospodarki, przedsiębiorczości, których rozwój i kondycja decydują o poziomie życia, dobrobycie mieszkańców. Stąd w naszym parlamencie już od dłuższego czasu jest wiele inicjatyw w tym zakresie, w tym również inicjatyw Polskiego Stronnictwa Ludowego.

    Przypomnę tylko ważne ustawy deregulacyjne przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki, jak również inne projekty. Szkoda, że upadły dzisiejsze propozycje dotyczące rzecznika praw przedsiębiorców, może nie dlatego że sama instytucja jest niezbędna, tylko dlatego że byłaby to okazja, szansa na pogłębioną dyskusję o warunkach, w jakich wypada gospodarować naszym przedsiębiorcom.

    Projekt ustawy proponuje pewną bardzo prostą ścieżkę prawną, która powinna zabezpieczyć przedsiębiorców przed przedłużającymi się kontrolami ze strony organów kontroli skarbowej i podatkowej. Wprowadzając instytucję postanowienia, mamy po prostu szansę zmienić czas kontroli u przedsiębiorców. Podatnicy otrzymają narzędzie, z którego będą mogli korzystać, będą mogli złożyć zażalenie, a dalej - wnieść swoją sprawę również do sądu. Nie trzeba tutaj chyba nikogo przekonywać na tej sali, doskonale wiemy, ponieważ jest wiele interwencji ze strony przedsiębiorców, że przedłużające się kontrole są rzeczywistością w naszym kraju, że trwają już zbyt długo. Stąd inicjatywa zmiany tej sytuacji.

    W imieniu mojego klubu - Polskiego Stronnictwa Ludowego - wnoszę o skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych do dalszych prac. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.


84 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy