Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1624) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 1652).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ja pozwolę sobie odnieść się do wypowiedzi, która miała miejsce przed chwilą. Panie pośle, oczywiście przyjmuję tę uwagę i zapamiętam, że podczas posiedzeń Komisji do Spraw Unii Europejskiej zamiast czytać na tablecie czy w telefonie dokumenty powinnam patrzeć panu głęboko w oczy. Będę pamiętała o tej pana wrażliwości.

    (Poseł Jarosław Sellin: Polecam się.)

    Natomiast zwracając się do pani poseł Wróbel, chciałabym sprostować - pani poseł chyba nie była zbyt uważna na tym posiedzeniu komisji, bo rzeczywiście padł spóźniony wniosek, ale nie o to, żeby odrzucić tę informację, ale o to, żeby był inny sprawozdawca. To na pewno w biuletynie komisji będzie odnotowane.

    (Poseł Marzena Dorota Wróbel: Z przyjemnością to sprawdzę.)

    Podsumowując, w tym drugim czytaniu pragnę podkreślić, że nadal nie usłyszałam żadnych racjonalnych i konkretnych argumentów ze strony wnioskodawców za tym, aby odrzucić informację rządu, i podkreślam, że ta informacja powinna być przyjęta, bo rząd spisał się w pierwszej połowie roku wzorowo. Myślę, że inni w przyszłości powinni z tego rządu brać przykład. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Zbigniew Kuźmiuk: On spisał się na straty.)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.


94 wyświetleń