Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druki nr 1437 i 1593).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pytanie dotyczące kwoty, która teoretycznie zostanie zaoszczędzona w wyniku tej decyzji. Jaka jest szansa, że te pieniądze wrócą do samorządów i że samorządy w jakiś sposób będą mogły wykorzystać te 52 mln zł? Jak wiemy, odwiecznym problemem samorządów jest brak pieniędzy. Czy jest szansa, że te pieniądze, przynajmniej w tej kwocie, rzeczywiście wrócą do samorządów? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


110 wyświetleń