Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druki nr 1437 i 1593).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie, ile inwestycji, i jakie były ich typy, zostało sfinansowanych z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych i w jakich latach było największe zainteresowanie tym funduszem. Czy w roku 2012 było ono wciąż tak duże? O ile w ogóle było. Co prawda pewne dane były przytaczane tutaj przez pana posła Makowskiego, ale prosiłbym o ich doprecyzowanie. Chciałbym również zapytać, jakie koszta wiązały się z funkcjonowaniem tego funduszu i mam tu na myśli przede wszystkim koszta administracyjne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


234 wyświetleń