Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1512 i 1548).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

    Komisja Finansów Publicznych w dniu dzisiejszym rozpatrzyła poprawki Senatu zgłoszone w uchwale Senatu z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Senat zgłosił do ustawy 74 poprawki. Zdecydowana większość poprawek Senatu ma charakter redakcyjno-legislacyjny i doprecyzowujący.

    Senat, mając na względzie swój projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych, a więc ten, który jako drugi występuje w procedowaniu sejmowym i aktualnie znajduje się w Komisji Finansów Publicznych, ujednolica definicje zawarte w obu tych projektach. Doprecyzowuje definicję agenta rozliczeniowego i akceptanta, a także zawęża definicję karty płatniczej.

    W poprawce nr 9 dotyczącej znowelizowanej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Senat wykreśla zapis, który powoduje, że kasa, prowadząc swoją działalność, musi działać zgodnie z innymi aktami prawnymi. Analogiczny charakter ma poprawka nr 67.

    Poprawka nr 11 usuwa wątpliwości, czy świadczenie usługi wydawania instrumentu płatniczego miałoby podlegać ustawie o usługach płatniczych bez ograniczenia do walut państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Senat tą poprawką przesądza, że tylko wydawanie pieniądza elektronicznego niestanowiące usługi płatniczej będzie podlegać ustawie niezależnie od waluty, w jakiej ten pieniądz jest wydawany.

    W poprawce nr 26 usuwane są wątpliwości dotyczące definicji rękojmi, a w poprawce nr 57 rozszerza się zapis również o przedsiębiorców innych niż krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i agenci, którzy świadczą usługi płatnicze.

    Poprawką nr 63 Senat rozszerza zapisy ustawowe o ustawę Kodeks karny skarbowy, zamieszczając zapis o sankcjach wynikających z niestosowania obowiązującego prawa.

    Wszystkie poprawki Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera poprawki Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.


108 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy