Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 1366 i 1444).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, druki nr 1366 i 1444.

    Uchwalona przez Sejm 19 kwietnia br. ustawa to pierwszy etap w kierunku otwierania dostępu do zawodów regulowanych poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów. Całościową lub częściową deregulacją zostało objętych w tej chwili 50 zawodów. Przypomnę, że jesteśmy rekordzistą w Europie, bo mamy ich aż 380. W tej chwili wśród tych 50 zawodów są m.in. zawody adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, syndyka, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Deregulacja obejmuje też profesję trenera, instruktora sportu, przewodnika turystycznego, pilota wycieczek i wiele, wiele innych. Dzięki deregulacji zawodów ma zwiększyć się liczba miejsc pracy, a konkurencja powinna wymusić obniżenie cen za oferowane usługi, spowodować podniesienie ich jakości i zwiększyć dostępność.

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił do tej pierwszej ustawy deregulacyjnej 173 poprawki. Były one przedmiotem analizy, dyskusji podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej. Komisja rekomenduje przyjęcie zdecydowanej większości poprawek Senatu. Są to poprawki o charakterze porządkującym, redakcyjnym czy techniczno-legislacyjnym. Niektóre ze zgłoszonych przez Senat poprawek otrzymały negatywną ocenę - zapoczątkowało to Biuro Legislacyjne, i również rząd - bo nie wnosiły one tego, co związane z aspektem porządkującym, a niektóre wręcz okazywały się zbędne, ponieważ podobne zapisy już funkcjonują.

    Reasumując, komisja proponuje odrzucenie 28 poprawek Senatu, natomiast rekomenduje przyjęcie kilkunastu ze zgłoszonych poprawek o charakterze merytorycznym. Do grupy poprawek rekomendowanych przez komisję do przyjęcia należy m.in. poprawka wydłużająca z 6 do 12 miesięcy okres, w jakim aplikanci adwokaccy i radcowscy zachowują możliwość zastępowania w sądach swych patronów po ukończeniu aplikacji, a przed wpisem na listę, poprawka przywracająca obowiązujący obecnie, a skrócony przez Sejm do 14 dni, 30-dniowy termin dla okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych na podjęcie uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów albo radców prawnych. Zdaniem Senatu kolegialny charakter organów, jakimi są okręgowe rady adwokackie oraz rady okręgowych izb radców prawnych, powoduje, że nie pracują one w sposób ciągły, a przy tym całość zgromadzonej dokumentacji wymaga analizy, rzetelnego sprawdzenia i stąd właśnie wydłużenie terminu jest uzasadnione. Do tej grupy należą też poprawka wydłużająca z 3 do 4 lat okres doświadczenia zawodowego wymaganego do przystąpienia do egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego bez odbycia aplikacji, poprawka dotycząca wyeliminowania nieadekwatnego kryterium liczby kandydatów do ustalenia wysokości wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków zespołów powoływanych do przygotowania zadań na egzaminy adwokacki, radcowski i notarialny.

    To właśnie najistotniejsze z poprawek merytorycznych, które uzyskały pozytywną rekomendację Komisji Nadzwyczajnej zachęcającą do ich przyjęcia przez Wysoką Izbę.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował nad poprawkami Senatu zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy