Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Genowefa Tokarska:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Nikomu nie trzeba mówić, że banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym odgrywają bardzo dużą rolę. Placówki banków istnieją praktycznie w każdym powiecie i w grudniu ubiegłego roku ich liczba wynosiła 572 - z wyjątkiem jednego wszystkie są zrzeszone. W Unii Europejskiej po długim okresie przygotowawczym 16 kwietnia br. Parlament Europejski przyjął dyrektywę CRD IV i rozporządzenie CRR jako nowe regulacje kapitałowe obowiązujące instytucje finansowe działające na terenie Unii Europejskiej. Nowe przepisy zostaną jeszcze zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej, a później już wejdą w życie - od 2014 r.

    Banki spółdzielcze funkcjonujące u nas, nasze banki mają dobre skapitalizowanie, a płynność, jeżeli chodzi o zrzeszenia, jest również zachowana. Mogą one jednak nie spełniać wymogów nowych regulacji prawnych. Komitet Bazylejski dostrzegł, że w bankach Europy Zachodniej nie ma rzeczywistego i trwałego kapitału, a cała wypłacalność opiera się na funduszach własnych. Na tym tle nasze banki spółdzielcze wypadają bardzo dobrze, z sumą bilansową powyżej 200 mln zł mają średni Tier 1 na poziomie 11,65 %, podczas gdy dyrektywa wymaga na 2014 r. poziomu 4%. Nowo przyjęta dyrektywa może jednak spowodować wtłoczenie wszystkich banków spółdzielczych do jednego systemu, który nie dość, że nie wzmocni integracji sektora, to dodatkowo będzie stanowić istotne zagrożenie.

    Moje pytania są następujące: Czy Rada Ministrów planuje dokonanie pełnej implementacji dyrektywy CRD IV w odniesieniu do banków spółdzielczych? Na jakich warunkach w obliczu obecnie funkcjonujących przepisów o funkcjonowaniu banków spółdzielczych zarówno banki spółdzielcze, jak i banki zrzeszające spełnią indywidualnie zapisane w nowych uregulowaniach normy płynności? Dziękuję.


11 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Ministrze! Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Istotnie, ja również nie dostrzegam większego zagrożenia dla samych banków spółdzielczych, natomiast może być problem z bankami zrzeszającymi. Mogę właściwie tylko podziękować za inicjatywę ustawodawczą podjętą przez ministerstwo w tym kierunku, co oznacza, że czuwamy nad tym nowym ustawodawstwem unijnym. Myślę, że następne pytania zadam już podczas dyskusji nad przygotowywanym obecnie projektem ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Zapytanie z dnia 13 czerwca 2013 roku.


28 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Jan Łopata, Mirosław Pawlak, Marek Gos, Henryk Smolarz, Genowefa Tokarska, Krystyna Ozgai Elżbieta Nawrocka - pytanie z 23 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Jan Łopata, Mirosław...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy