Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Informacja na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej
- referuje Szef Służby Cywilnej.
Rozpatrzenie Informacji NIK o wynikach kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych
- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.


24 wyświetleńZobacz także:


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
"Sprawa sytuacji powodziowej na Dolnym Śląsku oraz związanych z nią działań informacyjnych,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (KSP)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druk nr 3971).

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy