Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Gadowski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 6 lipca 2007 r. Sejm przyjął ustawę stwarzającą podstawę prawną do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. Są to osoby uprawnione do bezpłatnego węgla na podstawie układu zbiorowego pracy, które uzyskały emeryturę lub rentę przed 31 grudnia 2001 r., a po 31 grudnia 2001 r. nie pobierały ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Przyjęcie tej ustawy stało się wtedy niezbędne do wypłacenia ekwiwalentu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w roku 2005. W 2011 r., konkretnie 26 maja, ta ustawa została znowelizowana.

    My jako posłowie mieliśmy przyjemność pracować nad tym pierwszym projektem, nad tą pierwszą ustawą, wnosiliśmy również poprawki do drugiej nowelizacji tej ustawy. Uprościliśmy procedurę wydawania oświadczeń czy składania przez osoby uprawnione wniosków o wypłatę należności tego ekwiwalentu. W ustawie tej ustalono również harmonogram wypłaty tego ekwiwalentu do roku 2015. Jednak w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jak i obowiązującego prawa, jeśli chodzi o prawo do tego ekwiwalentu, rozciąga się to również na lata późniejsze, po roku 2015.

    Nie ukrywamy, że dzisiaj do naszych biur poselskich przychodzą emeryci, renciści, osoby uprawnione do otrzymania tego ekwiwalentu i pytają, co dalej, co po roku 2015, jak posłowie, jak minister gospodarki zamierza uregulować te (Dzwonek) kwestie po roku 2015.

    Stąd pytanie, panie ministrze: Czy Ministerstwo Gospodarki pracuje nad konkretną ustawą, konkretnym projektem, który rozszerzy te uprawnienia na lata następne? Na jakim etapie są te prace? Dziękuję bardzo.Poseł Krzysztof Gadowski - Zapytanie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.


38 wyświetleń

Zobacz także: