Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Mariusz Grad:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Panie ministrze, chciałbym zapytać o kwestię dostępu do akt sądowych. W przypadku otrzymania pozwu oraz wydanego na jego podstawie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, sprawa jest wtedy przekazywana do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Dlatego chciałbym zapytać o obowiązujące procedury dotyczące dostępu do akt sprawy, która była rozpatrywana przez e-sąd, o sposób składania podania w tej sprawie i o realne możliwości zapoznania się z zawartością akt w celu podjęcia decyzji przez pozwanego dotyczącej zasadności wniesienia sprzeciwu. Dziękuję bardzo.Poseł Mariusz Grad - Zapytanie z dnia 07 marca 2013 roku.


42 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy