Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Gadowski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! 23 listopada 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zgodności programu pomocowego ˝Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2015˝ z rynkiem wewnętrznym.

    Przedmiotowy program pomocowy został opracowany między innymi zgodnie z uwzględnieniem założeń strategii Spółki Restrukturyzacji Kopalń, spółki Skarbu Państwa, na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań, jakie stoją przed tą spółką. Ona działa nie tyko na Górnym Śląsku, ale swoim zakresem działania obejmuje również województwo dolnośląskie.

    W tym programie zaplanowano pozyskanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych. W tym celu spółka przyjęła między innymi odpowiednią strategię, opracowała swoje plany operacyjne, przyjęła harmonogram finansowy, uwzględniając również założenia i środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do udzielenia spółce dotacji na to przedsięwzięcie z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych konieczne jest wejście w życie rozporządzenia w sprawie udzielenia tej pomocy publicznej. W związku z tym niezbędne jest jak najszybsze wydanie tego zarządzenia. (Dzwonek)

    Chciałbym wspomnieć, że to uzgodnienie, ta decyzja Komisji Europejskiej zapadła w 2011 r. Widziałem, czy słyszałem, że projekt tego rozporządzenia był gotowy już w maju. Dlatego chciałbym zadać pytanie. Kiedy wejdzie w życie stosowne rozporządzenie? Co stało się taką przeszkodą, że tak długo na nie czekaliśmy? Jakie były trudności z jego opracowaniem? Dziękuję.Poseł Krzysztof Gadowski - Zapytanie z dnia 07 marca 2013 roku.


39 wyświetleń

Zobacz także: