Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Moje pytanie będzie dotyczyło końcówki wypowiedzi pana ministra. Zacznę jednak od uzupełnienia tej informacji, gdyż w wystąpieniach, które otrzymujemy, podkreślany jest fakt, że mimo iż według przepisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z roku 2004 w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów poszczególnych służb mundurowych wymienionych jest siedem rodzajów świadczeń socjalnych, to jednak w praktyce w większości środki tego funduszu przeznaczone są głównie na zapomogi pieniężne, a także dopłaty do kosztów leczenia oraz na zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej. W wielu przypadkach to także jedyna możliwość, jedyna forma dodatkowej pomocy, z której mogą korzystać oni w przypadkach ciężkiej choroby, inwalidztwa czy też innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Zrozumiałe jest zatem ogromne zaniepokojenie właśnie grupy emerytów i rencistów tychże służb mundurowych.

    I pytanie dodatkowe, które się nasuwa (Dzwonek), mówiące właśnie o konsultacjach społecznych. Czy podejmowanie tak ważnych kroków dotyczących zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na życie emerytów i rencistów służb mundurowych nie powinno być konsultowane z przedstawicielami tychże grup i szeroko pojętym środowiskiem? Czy takie konsultacje były prowadzone, czy będą prowadzone? Z informacji, które otrzymujemy, wynika, iż o podejmowanych decyzjach dowiadują się oni z nieformalnych źródeł lub sami muszą do tych informacji docierać. Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Zapytanie z dnia 21 lutego 2013 roku.


112 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Zofia Czernow, Agnieszka Kołacz Leszczyńska, Waldemar Sługocki - pytanie z 14 maja 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłanki Zofia Czernow i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - PO w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy