Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Grzegorz Matusiak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Planowana przez EDF Rybnik budowa nowego bloku ma kosztować ok. 7 mld zł. Wartość wszystkich wstępnie przyznanych uprawnień wynosi ok. 1 mld 200 tys. zł. Jak widać, koszty inwestycji wielokrotnie przekraczają wartość uprawnień. Widać zatem, że jeżeli jakaś podobna inwestycja zostałaby zakwalifikowana przez Komisję Europejską do ˝Krajowego planu inwestycyjnego˝, to jej wartość mogłaby pokryć koszty pozwoleń dla dużej grupy energetycznej. Brak jest jednak uznania dla pomysłu dotyczącego nowego bloku, który poprzez znacznie wyższą sprawność (ok. 45% netto) jednoznacznie przyczyniłby się do osiągnięcia celów dyrektywy, czyli obniżenia emisji.

    Dlatego mam następujące pytania: Kiedy rząd oczekuje zakończenia powyższych negocjacji? Czy w sprawie harmonogramu tych negocjacji wypracowano jakieś formalne uzgodnienia? Czy decyzja Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2012 r. wykluczyła z ˝Krajowego planu inwestycyjnego˝ (Dzwonek) większość zgłoszonych inwestycji w nowe bloki węglowe dużej mocy, co do których procesy inwestycyjne zostały fizycznie wszczęte przed 31 grudnia 2008 r.? Czy rząd przeprowadził już analizę, w ilu przypadkach doprowadziło to do wstrzymania inwestycji i w jaki sposób może to w przyszłości zachwiać bilansem energii elektrycznej? Dziękuję bardzo.Poseł Grzegorz Matusiak - Zapytanie z dnia 21 lutego 2013 roku.


73 wyświetleń
Zobacz także:
Grzegorz Matusiak, Ewa Malik, Waldemar Andzel, Piotr Pyzik i Maria Nowak - pytanie z 4 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Grzegorz Matusiak,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Grzegorz Matusiak Piotr Naimski Ewa Malik Waldemar Andzel Piotr Pyzik - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Grzegorz Tobiszowski,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Grzegorz Tobiszowski, Grzegorz Matusiak, Piotr Naimski, Ewa Malik, Maria Nowak - pytanie z 23 lipca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Grzegorz Tobiszowski,...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Piotr Naimski, Grzegorz Matusiak, Grzegorz Tobiszowski, Waldemar Andzel - pytanie z 24 września 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Piotr Naimski, Grzegorz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy