Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2011 roku˝ wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia.


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:

    Dziękuję, pani marszałkini.

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi w przypadku rozliczania pieniędzy z wpływów z akcyzy, to jest 0,5% tej kwoty. W 2011 r. wpływy z akcyzy ze sprzedaży papierosów wyniosły 18 mld zł. Gdyby to przeliczyć, wpływy, które powinny być uznane do pracy w profilaktyce, to ok. 92 mln zł. Jak się powszechnie okazało, w programie wykorzystano 915 tys. zł. Mam pytanie do pana ministra, co się stało z tymi 91 mln zł. Gdzie te pieniądze się podziały? Program, oprócz tego, że jest słabo dofinansowany, posiada stare, niekonkretne, jak również nieefektywne elementy.

    Mam również pytanie do ministra, kiedy zostaną wprowadzone programy bardziej efektywne, bardziej nowoczesne i czy w ogóle jest sens ten program kontynuować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.


90 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy