Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! W pierwotnym założeniu Narodowe Centrum Nauki miało funkcjonować w miejscu, które będzie własnością spółki Skarbu Państwa, własnością Skarbu Państwa, tak by uniknąć wysokich kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń na funkcjonowanie tej instytucji. (Dzwonek) Tak się jednak nie stało. W chwili obecnej Narodowe Centrum Nauki funkcjonuje przy ul. Królewskiej w Krakowie. Jest to, jeśli chodzi o lokalizację, dobre miejsce, ale wiąże się z koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych na wynajem pomieszczeń biurowych.

    Moje pytanie jest następujące. Czy zdaniem pani minister należy utrzymać tę sytuację, to znaczy, przyjąć założenie, że funkcjonowanie takiej instytucji pociąga za sobą konieczność dużych nakładów finansowych na sprawy administracyjne, związane też z wynajmem pomieszczeń, czy też należy podjąć pewien trud, znaleźć lokalizację i dokonać dużej inwestycji kapitałowej związanej z zakupem miejsca, gdzie mogłoby funkcjonować docelowo Narodowe Centrum Nauki? Pytam o to dlatego, że ten temat w dyskusjach związanych z Narodowym Centrum Nauki ciągle powraca. Dziękuję bardzo.Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec - Zapytanie z dnia 04 stycznia 2013 roku.


91 wyświetleń