Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 935 i 973).


Poseł Leszek Blanik:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk nr 935.

    Projekt poselski wpłynął do Sejmu w dniu 23 listopada 2012 r. Jak wspominał już przewodniczący komisji, przewiduje on dodanie ust. 2 w art. 93 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z proponowanym przepisem decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego będą mogły zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska pragnę podkreślić, że z powodzeniem zastosowano powyższe rozwiązanie w minionym roku, jednak jedynie jako rozwiązanie incydentalne, mające zastosowanie do waloryzacji przeprowadzonych w 2012 r. Mając na względzie coroczną waloryzację emerytur i rent, a co z tym się wiąże - konieczność wydawania wielu milionów decyzji w formie tego zapisu, dzięki temu rozwiązaniu odciążone zostaną terenowe jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzenie zapisu jest tym bardziej zasadne, że decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń generowane są automatycznie przez system teleinformatyczny ZUS. Skróci to z całą pewnością czas wydawania decyzji, poza tym nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które trzeba byłoby ponieść, ponieważ ZUS na obsługę zeszłorocznej waloryzacji poniósł już znaczące koszty finansowe związane między innymi z inwestycjami w sprzęt oraz przebudowę systemów informatycznych.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Uprzejmie informuję, iż po konstruktywnej debacie Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druk nr 935. Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)Poseł Leszek Blanik - Wystąpienie z dnia 03 stycznia 2013 roku.


155 wyświetleń