Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Ministro! Zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego, a polegające na obniżeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zwiększeniu efektywności energetycznej, najłatwiej spełnić poprzez promowanie uzyskania energii z jej odnawialnych źródeł. Jednakże pomimo przyjętego przez Polskę zobowiązania do implementacji do krajowego porządku prawnego w terminie do grudnia 2010 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Polska nadal nie uregulowała tej jakże ważnej kwestii. Polskiemu rządowi powinno zależeć na jak najpełniejszym wdrożeniu przepisów dyrektywy i powinien wprowadzić swoistego rodzaju bodźce i zachęty celem wsparcia rozwoju działalności polegającej na wytwarzaniu energii z jej odnawialnych źródeł, przy jednoczesnym rozwijaniu energetyki zielonej. W związku z tym występuję z pytaniem do pani minister. Kiedy wreszcie pod obrady Wysokiej Izby trafi projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, który będzie w możliwie jak najbardziej pełny sposób implementował prawo europejskie w tej materii?

    Drugie pytanie dotyczy węgla. Mianowicie, jak wiadomo, jako jedna z głównych przyczyn blokowania przez Polskę inicjatyw na poziomie unijnym dotyczących dalszego ograniczenia limitów emisji gazów cieplarnianych podawana jest specyfika naszego kraju polegająca na szczególnym znaczeniu węgla kamiennego. Węgiel stanowi w naszej gospodarce zasadniczy surowiec energetyczny. Wysoki poziom gazów cieplarnianych wytwarzanych w toku jego spalania stanowi poważny problem w świetle uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego. Mając na uwadze niewątpliwe korzyści wynikające z zastosowania innowacyjnych technologii, na których wdrożenie można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych, zwracam się z następującym pytaniem do pani minister: Jakie działania podejmuje polski rząd na rzecz wprowadzenia i wykorzystania w działalności spółek węglowych nowoczesnych technologii pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych? Dziękuję bardzo.Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy