Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach.


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:

    Dziękuję.

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Premierze! Wczoraj debatowaliśmy nad poprawkami Senatu do ustawy o odpadach. Ruch Palikota, który stoi po stronie przedsiębiorców, pracodawców, będzie głosował za odrzuceniem tej poprawki, która kasuje możliwości alternatywnego przetwarzania, unieszkodliwiania śmieci, odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wczoraj - to jest stenogram z wczorajszej debaty - pan wiceminister Woźniak powiedział, że znaleziono kolejne odpady medyczne zakaźne w lesie. Znowu pan poseł Arkit przekazał informacje, że metody alternatywne nie są wykorzystywane w naszym kraju od 2010 r. Od 2 lat nie stosuje się metod alternatywnych. Wniosek jest prosty: metody alternatywne niestosowane nie mogą być obciążane tym, że śmieci lądują w lesie. Proszę państwa, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to (Dzwonek), że system spalarni jest niewydolny, i również dopuścimy do tego możliwość przewożenia śmieci zakaźnych przez całą Polskę, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, za którą kto będzie odpowiedzialny, jeżeli dojdzie do wypadku i zderzenia pojazdu przewożącego śmieci zakaźne z autobusem pełnym dzieci - waszych dzieci na wycieczce. (Oklaski)Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2012 roku.


154 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy