Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druki nr 539 i 549).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota dotyczące obecnego punktu posiedzenia Sejmu, a więc projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, druki nr 539 i 549.

    Ta drobna zmiana powoduje znaczne ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących korzystających z asysty psa przewodnika. Ja sam nigdy nie zetknąłem się z tym problemem bezpośrednio, ale temat ten czasami powracał w mediach i był znany w wielu środowiskach. Media wielokrotnie alarmowały o fakcie niewpuszczenia osoby niepełnosprawnej z czworonożnym asystentem do różnego rodzaju budynków publicznych i handlowych. Ta poprawka definitywnie rozwiązuje ten wielki mały problem.

    Cieszę się, że w tym przypadku jest taka jednomyślność, ale jest tak zapewne dlatego, że nie niesie to za sobą żadnych następstw finansowych. Klub Poselski Ruch Palikota poprze proponowane zmiany. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.


348 wyświetleń

Zobacz także: