Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (druki nr 341 i 777).


Poseł Konstanty Miodowicz:

    Wielce Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie Pośle! Uprzejmie informuję, iż działalność służb ratownictwa górskiego, aktualnie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jest wkomponowana w system bezpieczeństwa, ochrony porządku publicznego i ratownictwa w takim zakresie, w jakim system ten jest koordynowany, praktycznie również instrumentami finansowymi, przez ministra spraw wewnętrznych.

    Zyski z tytułu 15-procentowego odpisu nie są najistotniejszym źródłem finansowym, stanowiącym podstawę działalności zarówno TOPR-u, jak i GOPR-u. W skali rocznej zyski z tego tytułu, osiągane przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, to około 800 tys. zł. W przypadku innych parków narodowych w grę wchodzą przekazy wynoszące do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przykładowo Pieniński Park Narodowy przekazuje na rzecz odnośnej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odpis w wysokości 3 tys. zł. Zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe są w głównej mierze finansowane dotacją państwową, której wysokość została scharakteryzowana przez pana ministra w odpowiedzi na pytanie pana posła.

    Chcę też w tym momencie, korzystając z tego, iż jestem na tej oto wysokiej trybunie, podziękować członkom Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za intensywną pracę nad wypracowaniem rozwiązania, które jest efektem konsensusu i na każdym etapie procedowania spotykało się z powszechnym wsparciem, podzielanym przez wszystkich zainteresowanych posłów pracujących w podkomisji oraz w połączonych komisjach. Rozwiązanie, które zaproponowano w druku sejmowym nr 341, jest jednocześnie rozwiązaniem wspólnym, dokumentującym pracę posłów, strony rządowej, zainteresowanych parków narodowych oraz służb ratownictwa górskiego. Sprawą priorytetową w tych pracach było bezpieczeństwo tych, którzy znajdują się na obszarach górskich i są w sposób szczególny narażeni na wypadek, i odpis, o którym mówimy, jest praktyczną realizacją, widomym znakiem wykonywania obligacji ustawowej przez dyrekcje parków narodowych w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie górskich parków narodowych.

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Konstanty Miodowicz - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.


154 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Renata Janik - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy