Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 i 2 punkt porządku dziennego:  1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755).
  2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 809).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W budżecie państwa na 2013 r. przewidywane są dochody z opłat, grzywien, odsetek i innych dochodów nieopodatkowanych, na poziomie około 20 mld zł. Jest to kwota o ponad 1/4 większa niż w roku ubiegłym. W związku z tym chciałbym zapytać, na jakiej podstawie przewidywany jest wzrost tej kwoty dokładnie aż o około 5 mld zł? Jakie kary i grzywny zostaną wprowadzone lub zwiększone, aby załatać przyszłoroczną dziurę w budżecie? Dziękuję.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.


157 wyświetleń

Zobacz także: