Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

44 punkt porządku dziennego:


Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799).


Poseł Roman Kotliński:

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie premierze, popełnił pan wiele grzechów, w tym kilka ciężkich. Miał pan dzisiaj okazję wyspowiadać się, ale nie zrobił pan tego, nie dopełnił pan warunków dobrej spowiedzi: żal za grzechy, szczera spowiedź, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Niestety.

    Chciałbym pana zapytać - bo zamiast tej spowiedzi w sposób arogancki pomnożył pan swoje obietnice, roztoczył przed nami domniemane sukcesy - skąd pan weźmie pieniądze, panie premierze, na to wszystko. Ruch Palikota jutro na kongresie dokładnie wyliczy, skąd weźmie i na co wyda, (Oklaski) a te dywagacje nie mają żadnego potwierdzenia w faktach.

    Chcę również zapytać, czy państwo, które ma przed sobą tak górnolotne plany, może w dalszym ciągu utrzymywać pasożyta, który co roku wyłudza 15 mld z naszego budżetu, z budżetu samorządów. Ruch świeckiego państwa, zespół świeckiego państwa w najbliższym czasie wystosuje do pana pismo, które będzie dowodziło, że co roku tracimy 15 mld zł na Kościół. W ciągu 10 lat to jest 150 mld, połowa budżetu. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Roman Kotliński - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.


88 wyświetleń