Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 768 i 773).


Poseł Artur Gierada:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! Jedno krótkie pytanie. Chodzi mianowicie o wysokość opłat, jakie muszą wnieść przedsiębiorcy chcący odwołać się do sądu powszechnego od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Wiemy, że są duże, dzisiaj to jest 5% wartości zamówienia i, dodatkowo, górny pułap to 5 mln zł. Ja pozwoliłem sobie, tak naprawdę wychodząc przedsiębiorcom naprzeciw, skierować do rządu interpelację i dostałem satysfakcjonującą odpowiedź od pana. Bo rzeczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, że 5 mln czy 5% przy większych przetargach, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, jest barierą często nie do przejścia, a zamrożenie takiej kwoty, bo z tym to się wiąże, może nawet zachwiać płynnością finansową takiej firmy. Dostałem więc pozytywną odpowiedź dotyczącą zmiany tego pułapu, zmniejszenia go z 5 mln do 100 tys. Jest to bardzo dobra deklaracja, za co bardzo dziękuję, tylko mam pytanie, bo wiem, że tak naprawdę to nie pana urząd, a raczej chyba Ministerstwo Sprawiedliwości musi się zająć tą nowelizacją. Już w zasadzie minęło pół roku, czy minie za dwa tygodnie pół roku, od czasu, kiedy dostałem tę odpowiedź. Czy ma pan, panie prezesie, jakąś wiedzę na temat tego, na jakim etapie jest nowelizacja tych przepisów? Dziękuję bardzo.Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.


55 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Gierada - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy