Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po katastrofie pod Szczekocinami chyba cała Polska dowiedziała się o istnieniu pojęcia sygnał zastępczy. W skrócie przypomnę, iż umożliwia on warunkowy wjazd na szlak najczęściej w przypadku awarii urządzeń. Białe migające światło pozwala wjechać maszyniście na szlak pomimo możliwości wjazdu na odcinek zajęty przez inny pociąg, co normalnie uniemożliwiałyby urządzenia sterowania ruchem. Użycie wyżej wymienionego sygnału było najprawdopodobniej jedną z przyczyn wspominanych dziś tych tragicznych wydarzeń. Pomimo licznych zapewnień, iż sygnał zastępczy nie będzie notorycznie używany na szlakach, nic się w tej materii nie zmieniło. Nawet laik przemieszczający się pociągiem może zaobserwować i uświadomić sobie, iż przemierzając kilkaset kilometrów przez Polskę koleją, wielokrotnie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo użycia sygnału zastępczego. Trzeba więc zadać pytanie: Czy ktokolwiek monitoruje używanie ww. sygnału? Jakie są wyniki kontroli? Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.


57 wyświetleń

Zobacz także: