Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 978)
- uzasadnia senator Bohdan Paszkowski.


0 wyświetleńZobacz także:


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1163)...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie w trybie art. 57 ust. 2 regulaminu Sejmu – wystąpienia Prezydenta RP w związku z...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3964).Rozpatrzenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działaności w VII kadencji Sejmu -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy