Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2, 3 i 4 punkt porządku dziennego:   2. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r. (druk nr 65) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 173).
   3. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r. (druk nr 66) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 174).
   4. Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. (druk nr 328) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 415).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Kieruję do koleżanek i kolegów posłów prośbę, by używając formuły, że dziękują wszystkim pracownikom IPN za ich działalność, do czego macie państwo prawo, mieli jednak na uwadze, że chyba nie wypada dziękować tym pracownikom IPN, którzy wywieszają jako bohaterów portrety sprawców zbrodni ludobójstwa. Oczywiście historia trudna i złożona, szczególnie kiedy są tereny zróżnicowane narodowościowo czy wyznaniowo. Ona niosła wielkie klęski, też wielkie zbrodnie.

    Panie pośle, obok bohaterskich czynów były też czyny ludzi, którzy splamili siebie i mundur itd. A więc można szukać grobów, ale dzisiaj są już groby tych, których oni pomordowali, niewinnych ludzi. Jeżeli kogoś z państwa to interesuje, to zapraszam, pokażę je.

    A do pana prezesa mam prośbę, ponieważ przedstawiłem kilka pytań, bardzo poważnych faktów - zdaję sobie z tego sprawę - oskarżeń obecnych pracowników IPN o naruszanie prawa, o łamanie prawa, o łamanie procedury, żeby udzielił pan na te pytania odpowiedzi pisemnej. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 11 września 2012 roku.


191 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy