Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Wspomniana właśnie przez panią minister ustawa weszła w życiu 18 listopada 2011 r., więc czas jej obowiązywania jest bardzo krótki. Ponadto jej specyfika, dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi, być może nie daje wymiernych informacji i pełnego obrazu możliwości, jakie ta ustawa ze sobą niesie.

    Dlatego chciałabym w uzupełnieniu dopytać panią minister o obserwacje państwa resortu, być może o formułowane i kierowane do państwa wnioski mówiące o tym, czy rzeczywiście zawiera ona wszystkie możliwe formy pomocy, odpowiednie sposoby jej kierunkowania i czy wyczerpuje katalog potrzeb odpowiedni właśnie dla przedsiębiorców, którzy ponoszą, jak usłyszeliśmy, ogromne straty w wyniku nawałnic i opadów. Czy może macie państwo dodatkowe informacje i już zebrane doświadczenia i planujecie wprowadzenie jeszcze innych form pomocy właśnie dla poszkodowanych przedsiębiorców? Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Zapytanie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.


80 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Zofia Czernow, Agnieszka Kołacz Leszczyńska, Waldemar Sługocki - pytanie z 14 maja 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłanki Zofia Czernow i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - PO w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy