Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tadeusz Arkit:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obowiązująca ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych określa zasady przyznawania bankom środków z budżetu państwa, określonych w ustawie budżetowej, które udzieliły kredytów mieszkaniowych, oraz bankom prowadzącym obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, jak również zasady udzielania premii gwarancyjnych. Taka pomoc dotyczy wedle statystyk ponad 73 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych, których właściciele zaciągnęli długoterminowe kredyty mieszkaniowe przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r. Założone w ustawie możliwości spłaty zadłużenia na preferencyjnych zasadach zgodnie z jej zapisami kończą się w bieżącym roku.

    Wydaje się, że wprowadzenie zmian w ustawie, które przedłużałyby okres możliwości spłat zadłużenia na preferencyjnych zasadach, pozwoliłoby w perspektywie odnotować wyraźny spadek liczby zadłużonych mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa, a także uzyskać dodatkowe wpływy budżetowe z jednorazowych spłat zadłużenia oraz z tytułu zwrotu nominalnych kwot umorzenia kredytów mieszkaniowych w wyniku przekształceń własnościowych. Ewentualnie wprowadzone zmiany w obowiązującej ustawie mogłyby też wprowadzić regulacje, które pozwoliłyby uporządkować sytuację mieszkaniową gospodarstw domowych, na których ciążą zobowiązania wynikające z przyjętego jeszcze w PRL modelu finansowania mieszkalnictwa.

    Te argumenty są nie do przecenienia w kontekście rozpatrywania możliwości przedłużenia okresu założonych w ustawie możliwości spłaty zadłużenia na preferencyjnych zasadach zgodnie z jej zapisami. Jestem przekonany, że konieczne jest ustalenie nowych przepisów ustalających zasady pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

    I pytanie od pana ministra. Mając uwadze, że obowiązywanie obecnych przepisów kończy się 31 grudnia tego roku, chciałbym zapytać: Czy rząd pracuje nad nowelizacją tej ważnej dla wielu rodzin ustawy? Dziękuję bardzo.Poseł Tadeusz Arkit - Zapytanie z dnia 12 lipca 2012 roku.


72 wyświetleń